вчителі

Наші персонал:

• команда молодих, творчих, цілеспрямованих людей з високою кваліфікацією та навичками, які використовуються в повсякденній роботі.

• люди зі справжнім покликанням, які хочуть і вміють творчо працювати з дітьми дошкільного віку. В результаті вони розвивають уяву дітей, пробуджують у них інтерес до різних сфер життя, забезпечуючи при цьому відчуття захищеності та поважаючи індивідуальність кожної дитини. Робота з дітьми ґрунтується не на нав’язуванні власних рішень, а лише на підтримці та підтримці дітей у їхньому розвитку.

• усвідомлює роль дошкільної освіти в подальшому розвитку та вихованні дитини. Проте пам’ятаємо, що дошкільний вік – це перш за все ігровий час, тому все, що ми робимо, ґрунтується на грі, хоча мета – найсерйозніша.

• своєю роботою він викликає посмішку на обличчях наших вихованців, а час, проведений у дитячому садку, був часом радості та натхнення діяти і за межами садочка.

 

Nasza kadra to:

• zespół młodych, kreatywnych, zaangażowanych w pracę osób, posiadających wysokie kwalifikacje i umiejętności, które wykorzystywane są w codziennej pracy.

• osoby z prawdziwym powołaniem, które chcą i potrafią pracować twórczo z dziećmi w wieku przedszkolnym. Rozwijają przez to wyobraźnię dzieci, wzbudzają ich zainteresowanie różnymi dziedzinami życia, zapewniając przy tym poczucie bezpieczeństwa i szanując indywidualność każdego dziecka. Praca z dziećmi nie opiera się na narzucaniu własnych rozwiązań, a jedynie wspomaganiu i wspieraniu dzieci w ich rozwoju.

• posiada świadomość tego, jaką rolę odgrywa wychowanie przedszkolne w dalszym rozwoju i edukacji dziecka. Pamiętamy jednak, że wiek przedszkolny, to przede wszystkim czas zabawy, dlatego wszystko co robimy opiera się właśnie na zabawie, pomimo, iż cel jest jak najbardziej poważny.

• swoją pracą powoduje uśmiech, który gości na twarzach naszych wychowanków, a czas spędzony w przedszkolu był czasem radości i inspiracji do działania także poza przedszkolem.